Kontakt

Zadzwoń

(22) 887 21 60 do 79

Odwiedź

ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa

 
CEZAR Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000180413, NIP: 529-16-56-095, REGON: 015210384

Wysokość kapitału zakładowego: 510 000 PLN

Konto bankowe:

mBank S.A. 37 1140 1010 0000 5142 8700 1001
SWIFT: BREXPLPWMBK

Biuro handlowe czynne jest od 9:00 do 17:00
od poniedziałku do piątku

    Napisz do nas!

    Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji o naszej ofercie